• Default
 • Title
 • Date
 • Random

Изберете сценарий

 • +Read More

  Pop-up пространства и изложения

  „Изскачащото“ (Pop-up) пространство е временна дейност в недостатъчно използвано пространство. Има много дейности, които може да организирате в изскачащо пространство. Например, можете да демонстрирате нова бизнес идея, да организирате изложба на вашето собствено изкуство, да стартирате проект за социален или предприемачески проект или да го направите временно място за среща на общността за продажба и обмен на продукти като например фестивал на реколта.
 • +Read More

  Управление на кафене

  За много хора представлява привлекателна идея да отворят и ръководят собствено кафе. Това, обаче, е много повече от това просто да сервирате кафе на своите приятели вкъщи.Трябва да разберете нуждите на гостите си, да помислите за устойчиви идеи относно продуктите и работните процеси, да разпределите задачите между персонала си, да съставите бюджет, да оцените рисковете, да определите приоритети, да размислите за неуспехите и не на последно място, да покажете устойчивост по време на голямо натоварване.
 • +Read More

  Гастрономическа кошница

  Концепцията за гастрономическата кошница е насочена към насърчаване на по-устойчиво земеделие чрез кратки взаимовръзки между производители и потребители. Всяка седмица се биват предлагани кошници с различни размери за продажба, произведени от местни продукти (повечето от които биологични). Те се изработени от сезонни продукти, което позволява да се предложи най-добрата цена. По този начин потребителите имат пряка връзка с производителите и подкрепят местната икономика.
 • +Read More

  Мениджър на социални медии

  Мениджърът на социални медии е нов професионален профил, който може да оптимизира взаимодействието между малките и средни предприятия и потенциалните потребители, като стимулира продажбите чрез серия от стратегии: естетически снимки на продукти, редовни публикации в социалните медии, както и маркетингови кампании, насочени към целева аудитория.
 • +Read More

  Електронна търговия: Модерен подход към предприемачеството

  Електронната търговия е модерен подход за продажба на продукти или услуги във все по-нарастващия дигитален свят. За целта има някои неща, които първо трябва да обмислите - намиране на ниша, избор на правилното онлайн решение, спазване на правните и икономически рамки и достигане до целевата аудитория чрез подходящите инструменти за дигитален маркетинг.
 • +Read More

  Почистване на плажа и запазване на крайбрежната среда

  Почистването на плажа и запазване на крайбрежната среда е лятна дейност, която инициира своите бенефициенти в демократично функциониране на бизнеса. Това е дейност, при която младите хора са мобилизирани да почистват и опазват околната среда и да информират населението, използвайки плажовете на своят град.
 • +Read More

  Инициативи за устойчив туризъм

  Устойчивият туризъм е новата концепция на туризма, която обръща специално внимание на оптимизирането на използването на екологичните ресурси, поддържането на съществени екологични процеси и спомага за опазването на природното наследство и биологичното разнообразие. Това съхранява тяхното изградено живо културно наследство и традиционни ценности, допринася за междукултурното разбиране и толерантност и осигурява жизнеспособни, дългосрочни и икономически операции.