Въведение

Снимка на Foundry Co в Pixabay
Снимка на Foundry Co в Pixabay

Когато създадете своето кафене или друг малък / среден бизнес, не е време да си починете и да се наслаждавате на печалбите. Предприемачът е този, който трябва:

  • Да наблюдава непрекъснато развитието на пазара
  • Да осигури постоянно ниво на качество
  • Да поеме корпоративната социална отговорност

Прилагането на концепцията за корпоративна социална отговорност във вашето ежедневие ще подпомогне вашето кафене да се превърне в устойчив играч на пазара.

Задача

Снимка на StockSnap в Pixabay
Снимка на StockSnap в Pixabay

Корпоративната социална отговорност (КСО) е определена от Европейската комисия като отговорност на предприятията за тяхното въздействие върху обществото. Съответните теми в областта на КСО са човешки права, трудови практики, околна среда, честни оперативни практики, потребителски въпроси и участие и развитие на Общността. КСО осигурява значителни ползи за предприятията като спестяване на разходи, взаимоотношения с клиентите, управление на човешките ресурси и устойчивост на операциите (https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility_en)

Открийте предимствата за вашето кафене!

Процес

КСО често е свързано само с големи компании. Важно е обаче да се разбере, че социалната отговорност - която включва отговорността за околната среда и климата - е задача на всеки. Поради тази причина вашето кафене също е от значение за приноса към идеите за КСО.

Отидете в раздела „Ресурси“ и намерете документа озаглавен „Процес“. Той включва инструкция стъпка по стъпка, как да намерите подходящи идеи за вашето кафене! Той ще ви води през развитието на вашия устойчив бизнес. И накрая, ще приложите една нова идея във вашата ежедневна работа.

Открийте още повече вдъхновение по темата в разделите Връзки и Видеа.

 

Заключение

Прилагането на нови идеи за КСО във вашето кафене ще подпомогне развитието на вашия бизнес: Кафенето ще бъде по-добре подготвено за бъдещи предизвикателства, като например ново законодателство. Вашият персонал ще бъде ангажиран с вашето начинание, така че ще можете да избегнете високи колебания на служителите или заболеваемост. Кафенето ще привлече нови потребители и ще включи общността - и поради тази причина ще има печалба в дългосрочен план.

Успех с управлението на вашето кафене!

Резултати от обучението

Компетентна област 1: ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
  • 1.16) Мога да идентифицирам практики, които не са устойчиви и техните последици върху околната среда.
Компетентна област 2: РЕСУРСИ
  • 2.19) Мога да убеждавам другите като предоставя доказателства за моите аргументи.
Компетентна област 3: В ДЕЙСТВИЕ
  • 3.7) Мога да дам приоритет на основните стъпки в дейност за създаване на стойност.
  • 3.12) Мога да оценя критично рисковете, асоциирани с идея за създаване на стойност, като взема предвид различни фактори.
  • 3.19) Мога да рефлектирам върху неуспехите (моите и тези на други хора), да идентифицирам причините и да се уча от тях.

Ресурси

Видеа

Promoting the idea of corporate social responsibility and SD in micro and small enterprises.
Das nachhaltigste Café Deutschlands | Galileo | ProSieben
Zero Waste: Kann man mit dieser Strategie Müll und Geld sparen? | Galileo | ProSieben
European Food Safety policy: safe and healthy food for everyone
ISO and social responsibility