Въведение

Бизнес планирането започва с ясни цели
Бизнес планирането започва с ясни цели

Бизнес планът е подробен документ, който обяснява как бизнесът (както новосъздаденият бизнес, така и вече съществуващият) определя своите цели и как постига своите резултати (т.е. печалба; положителен поток от приходи). Бизнес планът излага ясна карта, очертаваща маркетингова, финансова и оперативна стратегия.

Поставете целите, които възнамерявате да постигнете, след което оформете своя бизнес план според целите и наличните ресурси, за да ги постигнете.

Маркетингът и комуникацията са основен етап за достигане до широката общественост и по-конкретно до вашите потенциални клиенти.

Задача

Plan, Execute, Monitor
Plan, Execute, Monitor

Докато дефинирате своят Бизнес план, моля имате предвид всички бизнес аспекти:

 • Анализ на пазара и конкурентите
 • Предлагани продукти/услуги
 • Операции
 • Организационна и управленческа структура
 • Финансови и икономически аспекти
 • Регулаторна рамка
 • Целева група / потенциални клиенти
 • Ценообразуване
 • Маркетинг и комуникация

Използвайте всичките си мрежи, приятели и инструменти, за да осведомите хората за вашия бизнес със специфичен фокус върху иновацията и добавената стойност на вашите продукти / услуги.

Процес

 • Напишете интересно и завладяващо резюме, за да дадете на читателя му цялостно разбиране за вашия бизнес и стратегията, която ще прилагате за постигане на целите си.
 • Дефинирайте по ясен и точен начин вашите цели и стратегията да ги постигнете.
 • Напишете своите планове и постоянно следете за актуалното приложение на планирането.
 • Комуникирайте с главната си публика чрез социалните медии, интернет, целенасочени рекламни кампании и т.н.

 

Заключение

Бизнес планирането е първата фаза за започването на нов бизнес или да развиете повече вече съществуващ бизнес.

Отделете толкова време, колкото ви е нужно в началото, това ще направи приложението по-лесно.

Работата в бизнес мрежа е страхотна възможност да срещнете потенциални партньори / клиенти / доставчици.

Резултати от обучението

Компетентна област 1: ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
  Компетентна област 2: РЕСУРСИ
   Компетентна област 3: В ДЕЙСТВИЕ
   • 3.2) Мога да инициирам прости дейности за създаване на стойност.
   • 3.6) Мога да разработя бизнес модел за моята идея.
   • 3.18) Мога да използвам връзките, които имам, за да получа необходимата подкрепа, за да превърна идеите в действие, включително емоционална подкрепа.