Въведение

SceinceHD www.unsplash.com
SceinceHD www.unsplash.com

Природните ресурси, които популяризираме чрез туризма, са в опасност от деградация, освен ако не успеем да превърнем туристическата индустрия в устойчива.

За да се развие устойчива туристическа индустрия, някои ключови области, които трябва да се обмислят, включват:

 • Солидно финансово и бизнес планиране
 • Чувствителност към културна и социална динамика
 • Ефикасно управление, обучение и обслужване на клиенти
 • Дългосрочна визия
 • Маркетингови и комуникационни програми за демонстриране на положителните елементи

За по-добро въведение в темата, моля вижте следното видео: The Travel Foundation: Why sustainable tourism?

Задача

Предприятията от туристическия сектор играят решаваща роля за насърчаването и развитието на устойчив
Предприятията от туристическия сектор играят решаваща роля за насърчаването и развитието на устойчив

Предприятията от туристическия сектор играят решаваща роля за насърчаването и развитието на устойчивия туризъм.

Устойчивият туризъм е широко признат като възможност за бизнес, тъй като все повече туристи заявяват, че правят по-отговорни избори по време на своите пътувания / почивки.

Това доведе до създаването на различни форми на устойчив или алтернативен туризъм като: „туризъм, основан на природата“, „екотуризъм“ и „културен туризъм“. Устойчивият туризъм става толкова популярен, че мнозина твърдят, че от „алтернатива“ той ще стане „мейнстрийм“ след 10 години.

От вас се изисква:

 • Да разберете „новите пътуващи“, техните нужди и очаквания
 • Да превърнете класическо туристическо предприятие в устойчиво предприятие
 • Да уважавате околната среда и да поемате отговорни бизнес решения
 • Да съобразите вашата бизнес оферта с изискванията на „новите пътуващи“ по отношение на устойчивостта
 • Да прегледате ценовата си политика

Процес

 • Дефинирайте вашата целева група: новият пътуващ.
 • Определете точният тип продукт/услуга, който искате да предложите: ново преживяване при пътуване, което напълно отчита екологичните проблеми и устойчивостта.
 • Превърнете вашият бизнес в устойчив: разработване на отговорна туристическа политика, включително насоки за устойчива верига на доставки, управление на отпадъци/вода/енергия така че да спестите разходи, обучете персонала си и насочвайте клиентите си към устойчив туризъм.
 • Прегледайте своята ценова политика: устойчивите предприятия имат по-голяма структура на разходите, те също така насочват техните продукти/услуги към специфична ниша от хора, която е готова да похарчи повече, за да получи висококачествена услуга, съобразена с околната среда

 

Заключение

Предприемачеството е жизненоважно за икономическото развитие, а туризмът е един от икономическите сектори, които имат по-голямо значение в Европа.

Изменението на климата и промените в мисленето, нуждите и очакванията на пътниците изискват иновативни начини за справяне с проблемите на устойчивостта в туристическия сектор.

Резултати от обучението

Компетентна област 1: ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
 • 1.7) Мога да участвам в групова динамика, насочена към дефиниране на отворени проблеми.
 • 1.12) Моята визия з а създаване на стойност ме кара да полагам усилия за превръщане на идеите в действие.
 • 1.14) Мога да различавам видовете лицензи, които могат да се използват за споделяне на идеи и защита на правата.
Компетентна област 2: РЕСУРСИ
  Компетентна област 3: В ДЕЙСТВИЕ