Въведение

Внимавайте с данъчните изисквания за вашата дейност и разработете ефективен комуникационен план
Внимавайте с данъчните изисквания за вашата дейност и разработете ефективен комуникационен план

Бъдете внимателни относно данъчните изисквания за вашата дейност и разработете ефективен комуникационен план.

Важно е да сте наясно с основните счетоводни и данъчни задължения, които трябва да изпълните, за да отговорите на данъчните изисквания за вашите дейности, както и да разработите ефективен план за комуникация, за да достигнете до потенциалните си клиенти.

Ключови аспекти са:

 • Доверете се на себе си и вашата идея
 • Бъдете първия си консултант
 • Следвайте данъчни изисквания и задължения
 • Водете счетоводството си с точност
 • Проектирайте най-добрата комуникационна стратегия

Задача

Правете планове и поддържайте счетоводството си под контрол
Правете планове и поддържайте счетоводството си под контрол

Планирайте и поддържайте счетоводството си под контрол.

Регулаторните / фискалните аспекти са едни от най-важните, които трябва да се вземат предвид при управлението на бизнес. Важно е да сте напълно наясно с местните и национални закони и разпоредби, за да спазвате и да избягвате ситуации със закона, за които може да съжалявате.

Важно е да можете да прецените основните счетоводни и данъчни задължения, които трябва да изпълните, за да отговорите на данъчните изисквания за вашите дейности.

Освен това трябва да информирате хората за вашите продукти / услуги. Необходимо е да се разработи стабилна и ефективна комуникационна стратегия, която да използва иновативни / дигитални инструменти и да е в състояние да достигне до вашата целева група.

Колкото по-добре е проектирана вашата стратегия, толкова по-добри резултати ще получите.

Процес

 • Бъдете първият си консултант: Проучете местните/националните закони и разпоредби
 • Водете записи на всичките си разходи и приходи
 • Прегледайте разходите си, ако се повишат те, трябва да се повишат и приходите
 • Превърнете фиксираните разходи в променливи
 • Създайте най-добрата комуникационна стратегия според вашата целева група и вашите цели (краткосрочни/средносрочни/дългосрочни)
 • Прилагайте вашата комуникационна стратегия, като използвате голям набор от технологични /дигитални инструменти и решения

 

Заключение

Един от най-важните въпроси при управлението на бизнес е анализът на закона и осведомеността относно фискалните аспекти, така че те да се спазват.

Законът не толерира нечестното поведение и предприемачът винаги трябва да го спазва.

От друга страна, маркетингът и комуникацията представляват жизненоважна функция за бизнеса, защото осигуряването на висока видимост и достигане до потенциални клиенти с ефективни послания / реклама са горивото на всеки бизнес.

Резултати от обучението

Компетентна област 1: ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
  Компетентна област 2: РЕСУРСИ
  • 2.1) Мога да се ангажирам с постигането на моите нужди, желание, интереси и цели.
  • 2.17) Мога да преценя главните счетоводни и данъчни задължения, които трябва да изпълня, за да отговоря на данъчните изисквания за моите дейности.
  • 2.20) Мога да предоставям творчески решения за планиране.
  Компетентна област 3: В ДЕЙСТВИЕ