• Default
 • Title
 • Date
 • Random

Välj ett av nedanstående scenarier

 • +Read More

  Pop-up-utställningar och utrymmen

  Ett pop-up-utrymme är en tillfällig aktivitet i ett underutnyttjat utrymme. Det finns många aktiviteter du kan organisera i ett pop-up-utrymme. Du kan till exempel försöka visa upp en ny affärsidé, organisera en utställning av din egen konst, starta ett socialt entreprenörsprojekt eller göra det till en tillfällig mötesplats i lokalsamhället för att sälja eller byta produkter i samband med en skördefestival.
 • +Read More

  Öppna ett kafé

  För många människor verkar det vara en attraktiv idé att öppna och driva sitt eget kafé. Det innebär dock lite mer än att bara servera kaffe till dina vänner hemma. Du måste ta reda på dina gästers behov, tänka på hållbara idéer om produkter och arbetsprocesser, dela upp uppgifterna bland din personal, skapa en budget, utvärdera riskerna, definiera prioriteringar, reflektera över misslyckanden och sist men inte minst visa motståndskraft i tider av tung arbetsbelastning.
 • +Read More

  The Grocey Basket

  The Grocery Basket (Livsmedelskorgen) -konceptet syftar till att främja ett mer hållbart jordbruk genom att främja ringar mellan producenter och konsumenter. Varje vecka erbjuds korgar i olika storlekar bestående av lokala produkter (varav de flesta är ekologiska). De är bestående av säsongsbetonade produkter som gör det möjligt att erbjuda det bästa priset. På detta sätt har konsumenterna en direkt relation med producenterna och stöder den lokala ekonomin.
 • +Read More

  Den sociala marknadsföraren

  En marknadsförare på sociala medier är en ny professionell profil som kan optimera interaktionen mellan små och medelstora företag och potentiella konsumenter och som ökar försäljningen genom en serie strategier: estetiska produkt- och etableringsfotografier, regelbundna publikationer på sociala medier och marknadsföringskampanjer riktade till målgrupper.
 • +Read More

  E-handel: En modern strategi för entreprenörskap

  E-handel är ett modernt sätt att sälja produkter eller tjänster i en ständigt växande digital värld. För att göra det finns det vissa saker du måste tänka på först - att hitta en nisch, välja rätt online-lösning, följa juridiska och ekonomiska ramar och nå ut till målgrupper via rätt digitala marknadsföringsverktyg.
 • +Read More

  Städa upp stranden och bevara kustmiljön

  Projektet "städa upp stranden och bevara kustmiljön" är en sommaraktivitet som initierar dess stödmottagare till ett företags demokratiska funktion. Det är ett projekt där unga människor mobiliseras för att städa och bevara sin miljö och informera befolkningen som använder stränderna i sin hemstad.
 • +Read More

  Initiativ för hållbar turism

  Hållbar turism är det nya begreppet av turism som ägnar särskild uppmärksamhet åt att optimera användningen av miljöresurser, upprätthålla viktiga ekologiska processer och bidra till att bevara naturarvet och den biologiska mångfalden. Respektera den sociokulturella äktheten i olika samhällen, bevara deras uppbyggda och levande kulturarv och traditionella värderingar. Bidra till interkulturell förståelse och tolerans och säkerställ livskraftiga, långsiktiga ekonomiska operationer.
 • +Read More

  Pop-up restaurang

  Mobil mat skapar en buzz över hela Europa, särskilt pop-up restauranger och pop-up gastronomi. Dessa plattformar är en typ av restaurang som inte bara är till för kockar som vill prova nya saker, utan också en chans för "icke-professionella" att erbjuda mat och dryck på vid ett specifikt tillfälle. Dessa pop-ups gör det möjligt för kockar och entreprenörer att prova nya koncept, testa nya målgrupper, experimentera med innovativ mat eller locka nya investerare utan kostnad för att öppna en traditionell restaurang.
 • +Read More

  Grunderna i socialt entreprenörskap

  Våra globaliserade samhällen blir alltmer kulturellt och rasmässigt heterogena. Invandrar- och flyktingmedborgarnas deltagande i sitt nya samhälle är i obalans. Att tillämpa metoden för socialt entreprenörskap på interkulturell inkludering innebär bidrag från näringslivet till kampen för att inkludera migranter och flyktingar i våra samhällen. Denna idé om socialt företagande erbjuder aldrig tidigare skådade möjligheter till kollektiv utveckling, samtidigt som den bekämpar diskriminering och rasism genom att lyfta fram deras kultur och ger möjligheter till kulturellt utbyte mellan dem och
 • +Read More

  Interkulturell inkludering genom socialt entreprenörskap

  I moderna samhällen är socialt entreprenörskap allmänt erkänt som en form av entreprenörskap som fokuserar på de fördelar (dvs. sociala, kulturella, miljömässiga) som organisationen bedriver och främjar. Med andra ord "transformeras" en social entreprenör och bearbetar sitt sociala kapital på ett sätt som genererar positiva resultat för samhället och världen i stort.