Introduktion

SceinceHD www.unsplash.com
SceinceHD www.unsplash.com

 Naturresurser vi främjar genom turism riskerar att försämras, såvida vi inte kan göra turistnäringen till en hållbar näring.

För att utveckla en hållbar turistindustri är följande områden viktiga att tänka på:

 • Solid ekonomisk och affärsplanering
 • Känslighet för kulturell och social dynamik
 • Effektiv hantering, utbildning och kundservice
 • Långsiktig vision
 • Marknadsförings- och kommunikationsprogram för att visa upp de positiva elementen
För en bättre introduktion till ämnet, ta en titt på följande video som utvecklats av The Travel Foundation: Why sustainable tourism?

 

Uppgift

Företag inom turistsektorn spelar en avgörande roll för hållbart turismfrämjande och utveckling
Företag inom turistsektorn spelar en avgörande roll för hållbart turismfrämjande och utveckling

Företag inom turistsektorn spelar en avgörande roll för hållbart turismfrämjande och utveckling

 Hållbar turism är allmänt erkänd som en affärsmöjlighet, eftersom fler och fler turister är villiga att ta mer ansvarsfulla val under sina resor / semestrar.Detta har lett till skapandet av olika former av hållbar eller alternativ turism som: ”naturbaserad turism”, ”ekoturism” och ”kulturturism”. Hållbar turism blir så populär att många hävdar att från 'alternativ' kommer den att bli 'mainstream' om tio år.

Följande viktiga punkter representerar en viktig ”verktygslåda för nybörjare” som du:

Som en blivande entreprenör för social turism är både vision och uppdrag extremt relevanta eftersom de bör omfatta, integrera och värdera det hållbara inslaget i ditt affärsinitiativ.

 • Definiera din målgrupp: den nya "hållbar-informerade" resenären
 • Definiera den exakta typ av produkt / tjänst du vill erbjuda: en ny reseupplevelse som tar full hänsyn till miljöfrågor och hållbarhet.

       

Process

 • Forskning på Internet kring vad den ekonomiska inverkan turismen har i din region
 • Utvärdera vad som är den turismrelaterade dynamiken i området där du bor (till exempel; vad är målet och vad är det genomsnittliga utbudet - dvs äventyrsturism för folk; vad är trendigt och vad som inte är trendigt etc.)
 • Sök på internet om vad som är relevant för hållbar turism (dvs. den genomsnittliga hållbara turisten, deras preferenser och vad de förväntar sig av en "hållbar" turismupplevelse)
 • Matcha internetkällorna med din preliminära analys och försök att utforma en koncept av ditt hållbara turistinitiativ som är möjligt för ditt närområde
 • Komma i kontakt genom internet med lokala föreningar / organisationer som ägnar sig åt värdering och marknadsföring av regionen - fråga dem vilken potential det finns för ett hållbart turisminitiativ inom din region, skicka dem ditt utkast för granskning och samråd
 • Sök efter vägledning och coachning från erfarna operatörer inom sektorn; var ödmjuk och be om relevanta förslag, tips och rekommendationer. Samla så mycket information du kan.
 • Granska din idé utifrån tidigare feedback.

 

Resultat

Entreprenörskap är avgörande för ekonomisk utveckling och turism är en av de ekonomiska sektorerna i Europa.

Klimatförändringar och förändrade tankesätt, behov och förväntningar hos resenärer kräver innovativa sätt att ta itu med hållbarhetsfrågor inom turistsektorn.

Lärandemål

Kompetensområde 1: IDÈER & MÖJLIGHETER
 • 1.7) Jag kan delta i gruppdynamik som syftar till att definiera öppna problem.
 • 1.12) Min vision för att skapa värde driver mig att anstränga mig för att omvandla idéer till handling.
 • 1.14) Jag kan se skillnaden mellan typer av licenser som kan användas för att dela idéer och skydda rättigheter.
Kompetensområde 2: RESURSER
  Kompetensområde 3: AKTIVITET