Introduktion

Affärsplanering utgår från tydliga mål
Affärsplanering utgår från tydliga mål

 En affärsplan är ett detaljerat dokument som förklarar hur ett företag (både nyskapade företag och sådana som redan finns) definierar sina mål och hur det ska uppnå sina mål. En affärsplan innehåller en tydlig färdplan som beskriver marknadsförings-, finansiell och operativ strategi.

Sätt upp de mål du tänker nå och forma sedan din affärsplan efter målen och de tillgängliga resurserna du har / behöver för att nå dem.

Marknadsföring och kommunikation är en grundläggande fas för att nå allmänheten och mer specifikt dina potentiella kunder.

Uppgift

Planera, kör, övervak
Planera, kör, övervak

Affärsplanering resulterar i en omfattande och mycket uttalad (om) organisering av källor och resurser för att operationalisera ditt företag, skapa värde och generera vinst.

Hur dessa källor och resurser är organiserade förklaras i detalj i The Business Plan (affärsplanen); ett formellt dokument som representerar en omfattande sammanfattning av ditt företag och belyser dess definierande element.

 Du ombeds att göra detsamma med ditt initiativ för hållbar turism. Vanligtvis är banker, privata investerare och tredje parter i allmänhet intresserade av din affärsplan eftersom det gör det möjligt för dem att få en uppfattning om vad som kan vara konsekvenserna av din affärsidé - och förstå om det är lönsamt eller inte.

 Att skriva ner affärsplanen är också en mycket viktig självskattning av hur mycket du faktiskt förstår om ditt företag. Om du är helt medveten om ditt initiativ kommer du att vara mycket mer säker på att kommunicera och värdera det till andra.

Process

Det finns inte ett standardsätt att skriva ner en affärsplan på. Det finns dock några få vedertagna riktlinjer som underlättar dig i processen.

 • Ange målen för ditt företag - de viktigaste riktlinjerna kan vara: vilken typ av tjänst erbjuder du marknaden och hur den är hållbar?
 • Markera de innovativa funktionerna i ditt erbjudande - till exempel kan en vägledande fråga vara: på vilket sätt ditt hållbara företag är unikt och varför det är så attraktivt?
 • Ringa in in din kundbas och den marknad du är intresserad av. Skriv ner dem och brainstorma om möjliga sätt att engagera dem. Hållbar turisms ekosystem är mycket brett; se till att tydliggöra det segment du vill nå
 • Träna och öva för att summera på en minut (max) de karakteristiska delarna i ditt företag. Detta är en så kallad “Elevator Pitch”: en muntlig redogörelse om verksamheten som entreprenörer litar till för att på ett fängslande och koncist sätt beskriva sin affärsaktivitet.
 • Prata med dina släktingar och vänner och se till att du är väl förstådd, fråga efter feedback och be om konstruktiv kritik
 • När du väl är klar och du helt medveten om ditt värdeförslag, sök efter externa partners, potentiella kunder och tillfällen till nätverkande
 • Nuförtiden erbjuder webben unika möjligheter till träning och utbildning. Överväg att delta i onlinekonferenser / webinarier / workshops dedikerade till ämnet hållbar turism. I de flesta fall utgör sådana händelser ett utmärkt tillfälle att komma i kontakt med andra skickliga seltagare och socioekonomiska aktörer som verkar inom det övergripande hållbarhetsområdet

 

Resultat

Affärsplanering är den första fasen för att starta ett nytt företag eller för att vidareutveckla ett redan befintligt företag.Ta dig tid i början, försök att planera allt, detta underlättar din implementering.

Affärsnätverkande är ett utmärkt tillfälle att träffa potentiella partners / kunder / leverantörer. 

 

Lärandemål

Kompetensområde 1: IDÈER & MÖJLIGHETER
  Kompetensområde 2: RESURSER
   Kompetensområde 3: AKTIVITET
   • 3.2) Jag kan initiera enkla värdeskapande aktiviteter.
   • 3.6) Jag kan utveckla en affärsmodell för min idé.
   • 3.18) Jag kan använda de relationer jag har för att få det stöd jag behöver för att omvandla idéer till handling, inklusive emotionellt stöd.