Introduktion

Foto Estée Janssens från Unsplash
Foto Estée Janssens från Unsplash

Att definiera uppdraget och visionen för vår sociala entreprenörskapsverksamhet har hjälpt dig att ha en tydlig uppfattning om grundpelarna i ditt företag, samt att vara tydlig med riktningen och vilken påverkan du vill uppnå i samhället.

Att kontakta förmånstagarna och användarna av din sociala entreprenörskapsidé har hjälpt till att lära känna sammanhanget på djupet, samt målgruppens möjligheter och behov. 

Kontakt med potentiella givare och samarbetspartners till ditt företag har varit viktigt för att veta vilket stöd du kan räkna med och de har säkert gett dig viktig feedback om vilken typ av aktiviteter de skulle vara villiga att stödja och främja.

Nu, med denna första marknadsundersökning och ditt syfte i åtanke, är det dags att definiera din sociala affärsmodell. I denna modul kommer vi att introducera dig till arbetsytan för sociala affärsmodeller samt några aspekter att ta hänsyn till när du arbetar med en social grupp.

Uppgift

Foto Ian Schneider från Unsplash
Foto Ian Schneider från Unsplash

I modulen om grunderna i socialt entreprenörskap introducerade vi dig till Business Model Canvas (om du inte har sett den kan du ta en titt här). Det är ett strukturerat schema i form av en tabell med några avsnitt och frågor som vägleder dig när du definierar din affärsmodell genom reflektion över nyckelaspekter att ta hänsyn till.

 I den här aktiviteten presenterar vi Social Business Model Canvas, en anpassning av originalet som utfördes av Ingrid Burkett Knode när hon insåg att socialt entreprenörskap har speciella egenskaper som kräver en lite annorlunda affärsmodell.

I avsnittet Dokument kan du ladda ner materialet. Din uppgift är att fylla i var och en av cellerna för att definiera din affärsidé för socialt entreprenörskap.

Process

I dokumentsektionen har du ett exempel på Social Business Model Canvas med cellerna ifyllda schematiskt så att du kan få en första uppfattning om några aspekter du kan tänka på.

När du bestämmer dig för din affärsmodell för att arbeta med invandrare och flyktingar i ditt närsamhälle måste du komma ihåg att det finns olika tillvägagångssätt att ta. Här är några av dem (som även gäller för att arbeta med vilken målgrupp som helst med särskilda behov):

  • Arbeta direkt med invandrargruppen genom utbildning och/eller direkt anställning t.ex. kan en restaurang som serverar internationella rätter endast anställa personer från ett visst land.
  • Att tillhandahålla tjänster eller produkter för att direkt möta ett socialt behov eller uppnå en social påverkan, t.ex. internationella matlagningsworkshops där migranter är lärarna och lokalbefolkningen är praktikanter, eller en hantverksmässa med typiska produkter tillverkade av migranter, öppen för allmänheten som kunder .
  • Skapa inkomster med ett socialt syfte för just din grupp, t.ex. kan en restaurang använda sina inkomster för att hjälpa en annan organisation att genomföra program med ett socialt syfte.

När du väl har en klar uppfattning om din sociala affärsmodell blir det mycket lättare att börja arbeta med den och få det stöd du behöver. Lycka till!

 

Resultat

När det gäller entreprenörskap i alla företag, men särskilt inom området socialt entreprenörskap, och i motsats till vad många kanske tror, är den första nyckeln till framgången för din idé att inte ha rätt finansiering för att genomföra den, utan att ha din idé och strategi mycket väl definierad. Att identifiera de värderingar som kommer att ligga till grund för ditt företag, såväl som de mål du avser att uppnå, och målgruppen du riktar dig mot och de inblandade aktörerna, så skall du vara tydlig med de resurser du har, för det kommer att vara det som gör skillnaden mellan framgång eller misslyckande för ditt sociala företag (och alla typer av företag för den delen). The Canvas är ett användbart och enkelt verktyg för att definiera alla dessa grundläggande aspekter.

Lärandemål

Kompetensområde 1: IDÈER & MÖJLIGHETER
    Kompetensområde 2: RESURSER
      Kompetensområde 3: AKTIVITET